Inici » L’habitatge cooperatiu a Sant Feliu

Coopera Sant Feliu

Fem ciutat cooperativa

L’habitatge cooperatiu a Sant Feliu

2 març 2023

La promoció de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a la ciutat és una de les línies de treball de Coopera Sant Feliu, i es fa de la mà de la Cooperativa d’Habitatge Sostre Cívic. En aquest sentit, hem estat treballant durant els últims anys per aconseguir fer una promoció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús rehabilitant l’edifici municipal de l’antiga escola Tramuntana.

Fent un repàs històric, el febrer de 2020 en celebració del ple municipal, es va aprovar un acord per dur a terme per part de Sostre Cívic un estudi de viabilitat del projecte, tant en l'àmbit arquitectònic com en l’econòmic. El juny del 2020 es va dur a terme la primera inspecció de la finca i al novembre 2020 es van començar a contractar els equips de treball per estudiar-ho.

Entre l’abril i el desembre del 2021, es va lliurar i presentar a l’Ajuntament per part de Sostre Cívic, tant l’Estudi Arquitectònic com el Pla Econòmic de Viabilitat, constatant ambdós que era viable desenvolupar a la finca de l’escola Tramuntana un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús amb preus per sota de mercat.

Sense tenir cap més notícia des de llavors, fa ja uns mesos que Coopera Sant Feliu havia demanat reunir-se amb les regidories d’Habitatge i Patrimoni per tal de veure l’estat de situació. La reunió no s’ha convocat fins aquest febrer del 2023 i se’ns informa que hi ha dues dificultats per tirar endavant la proposta.

La primera és de caràcter tècnic: per poder construir els 7 o 8 habitatges necessaris per a poder-los oferir a preus assequibles, cal tramitar un canvi de densitats que ha d’aprovar la Generalitat i que, a més a més, no es pot sol·licitar per a un sol edifici, sinó que cal fer-ho per a tota la ciutat. Un tràmit llarg que no és prioritat de l’ajuntament en aquests moments.

La segona és de caràcter polític: l’adjudicació d’una finca no es pot aprovar per majoria simple. A l’equip de govern els falta un vot per poder-ho aprovar i tant el Partit Socialista com Tots Som Sant Feliu, que podrien ser susceptibles de donar aquest vot, es mostren reticents al model.

Des d’ambdues regidories se’ns pregunta si veiem adient portar igualment la proposta al ple que queda abans d’esgotar la legislatura, malgrat saber que no tindrà cap recorregut en la votació. Des de Coopera Sant Feliu ens hauria agradat que se’ns hagués informat de la situació amb molta més antelació, per tal de poder haver mantingut una ronda de converses amb les diferents forces polítiques, amb ànim d’aconseguir el vot. Constatem falta de voluntat política per tirar endavant el projecte. Facilitar una resposta a la demanda social d’habitatge cooperatiu hauria de ser un al·licient suficient per afrontar les dificultats i les reticències de la negociació amb la resta de forces polítiques.

 

Etiquetes: