Coopera, Sant Feliu

Fem ciutat cooperativa

L'associació

A l'Associació Coopera Sant Feliu creiem en la transformació social cap a un model d'economia social i solidària, que tingui com a objectiu satisfer necessitats, en comptes de a generar beneficis. Ho fem fomentant diferents iniciatives comunitàries i de coperativisme. Duem a terme accions com:

  • Difusió de l'economia social i solidària, i els models cooperatius.
  • Promoció de l'habitatge cooperatiu en cessió d'us a la ciutat.
  • Dinamització dels barris en vers la cooperació entre els veïns.

Associació Coopera Sant Feliu és una associació sense afany de lucre que té com  a missió promoure l'economia social i solidària a Sant Feliu de Llobregat, construint un model de ciutat cooperativa que desenvolupi, entre d’altres, un projecte d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d'us.